Ganga nahaan
DIVALI
GOVARHDAN-PUJA
YAMA DVITIYA
NARAKA-CATURDASI
PITRAPAKSHA
Krishna Janmastmi
RAKSHA BANDHAN
GURU PURNIMA 
BUDDHA JAYANTI