Geschiedenis Shri Sanatan

Geschiedenis Shri Sanatan

Sanatan Dharma

Hindoeïsme staat ook bekend als de Sanatan Dharm. De Sanatan dharm is de oudste religie op aarde. De betekenis van sanatan is eeuwig. Dharm wordt vaak vertaald als godsdienst, de betekenis van Dharm omvat echter veel meer. Dharm heeft een zeer brede betekenis en is moeilijk in een paar zinnen weer te geven. Het kan worden gezien als een reeks principes voor het harmonisch en weldadig leven. Dharm omvat natuurwetten en is tevens de grondslag voor het gedrag van het individu en het fundament van de structuur van de menselijke gemeenschap. Het gehele sociale, godsdienstige en spirituele leven van de Hindoe wordt door Dharm geleid.

Dharm is constant, maar varieert van situatie tot situatie. Dharm is de bewuste actie in overeenstemming met de werkelijkheid van het ogenblik. Het leren van bewust handelen leert om in overeenstemming met de principes van de kosmos te handelen. Dharm is dus de actie die in overeenstemming is met kosmische kennis.

“Dhrietieh ksjamaa damo-stéyam sjaucham-iendrieya niegrah, dhier-wiedyaa satyam-krodho dasjank dharm laksjanam.” Er zijn volgens de Hindoegeschriften tien geboden voor de mens die direct uit Dharm voortvloeien. Deze zijn:

In moeilijke tijden kalmte bewaren.
Vergiffenis schenken.
Reinheid van geest en lichaam.
Met goede zaken bezighouden.
Juiste kennis nastreven (kennis van god)
Waarheid spreken.
Zelfbeheersing.
Niet stelen.
Onder controle houden van de zinnen
Onder controle houden van woede.

Al deze voorschriften zijn slechts een onderdeel van dharm.