Onze evenementen

Feestdagen 2021

MAKAR SANKRÁNTI

Op vele kalenders die wij elk jaar weer als geschenk van onze vaste winkeliers of mandirs krijgen, staat vaak een lijst afgedrukt van de religieuze feestdagen in ons land. Onder de hindoefeestdagen staan een aantal hoogtijdagen afgedrukt. Als eerste staat genoemd Makarsankránti. Deze naam is gevormd door Makar, dat is het teken van de dierenriem dat overeenkomt met Steenbok. Sankránti is het verplaatsen van de zon van het ene teken van de dierenriem naar het andere. (zie onderstaande tekening).

De invloed van de zon en alles om ons heen is groot. Volgens de hindoefilsofen hebben wij van de zon onze ziel (átmá) gekregen. Het is daarom niet te verwonderen dat de hindoes een aparte dag hebben gewijd aan het betuigen van respect voor de zon, als zeer belangrijk onderdeel van de schepping. Deze dag wordt dan Makarsankránti genoemd. Op deze dag moet de gelovige bidden tot de zon en een lotá met dhár offeren met de volgende mantra: Aum Suriyáyanamah of de Gáytrí-mantra: Aum bhúr bhuva svah tat savitúr varenyam bhargo Devasya dhímahi dhiyo yo nah pracodayát. Dit betekent: “Aarde, lucht, hemel, mogen wij het voortreffelijk licht verkrijgen van Sávitrí, die onze gedachten mag inspireren”. De gelovige kan ook de volgende Surya-mantra aanhalen: Aum, ehi Súrya sahastránsho; tejo ráshí Jagatpate; Anukampaya mám Deva; grihánárgham namostute. Dit betkent: “Kom op, o zon, kom met je duizenden felle zonnestralen, o de Heer van de wereld; inspireer mij, o Heer, bij het opkomen, hulde zij aan U”

 

BRON               :  De Vijf Juwelen Van Het Hindoeïsme Deel 2

ONDERWERP  :  MAKAR SANKRÁNTI

Datum              :14 Januari 2022